Data politika obrade ličnih podataka i njihove privatnosti odnosi se na sajt sa domenom pod nazivom radijatori.me

Ova stranica sadrži informacije o tome koju vrstu podataka mi (administracija sajta) ili treća lica mogu prikupljati tokom korišćenja našeg sajta.

Podaci koji se prikupljaju tokom posjete sajta

Lični podaci

Tokom posjete sajta korisnik ostavlja lične podatke dobrovoljno, a u njih mogu spadati:

ime, prezime,

brojevi telefona,

e-mail adrese,

adrese za dostavu robe ili pružanje usluga,

podaci kompanije koju korisnik predstavlja,

radno mjesto u kompaniji koju korisnik predstavlja,

korisnički nalozi na društvenim mrežama;

i drugi podaci.

Ovi se podaci prikupljaju u cilju pružanja usluga ili prodaje robe, komunikacije sa korisnikom ili druge aktivnosti korisnika na sajtu, kao i radi slanja informacija korisnicima za koje su isti dali svoj pristanak.

Mi ne vršimo provjeru vjerodostojnosti podataka koji se ostavljaju, međutim ne možemo garantovati kvalitetnu realizaciju porudžbina ili komunikaciju sa nama ukoliko su podaci netačni.

Podaci se prikupljaju pomoću formulara za popunjavanje koji se nalaze na sajtu (na primjer, za otvaranje naloga, kreiranje porudžbenice, prijavljivanje za dobijanje obavještenja, komunikaciju putem sajta i ostali).

Formulari koji su postavljeni na sajtu mogu prenositi podatke kako direktno na sajt, tako i na sajtove drugih organizacija (skriptove servisa drugih organizacija).

Podaci se takođe mogu prikupljati i preko „cookies“ tehnologije (kolačića), kako neposredno od strane sajta, tako i pomoću skriptova (programa) servisa drugih organizacija. Ovi se podaci prikupljaju automatski, a slanje istih se može zabraniti isključivanjem „cookies“ opcije (kolačića) u pretraživaču u kojem se otvara sajt.

Nelični podaci

Osim ličnih podataka, prilikom posjete sajta prikupljaju se i podaci koji nisu ličnog karaktera, a njihovo prikupljanje automatski vrši veb-server na kojem se nalazi sajt, pomoću CMS sredstava (sistema za upravljanje sadržajem sajta), skriptova drugih organizacija koji su postavljeni na sajtu. U podatke koji se prikupljaju automatski spadaju:

IP adresa i zemlja u kojoj je registrovana, naziv domena sa kojeg ste došli do nas, prijelazi posjetilaca sa jedne na drugu stranicu u okviru sajta, informacije koje vaš pretraživač dobrovoljno šalje prilikom posjete sajta, „cookies“ (kolačići), bilježe se posjete i informacije koje su neophodne za rad sajta, ostali podaci koje prikupljaju alati za generisanje statističkih podataka drugih organizacija koji su postavljeni na sajt.
Ovi podaci nisu ličnog karaktera i namijenjeni su poboljšanju pružanja usluga klijentima, poboljšanju korišćenja sajta, analize statistike posjećenosti.

Prosljeđivanje podataka trećim licima

Mi ne dostavljamo lične podatke korisnika kompanijama, organizacijama i privatnim licima koji nisu povezani sa nama. Izuzetak predstavljaju niženavedeni slučajevi:

Opštedostupni podaci korisnika

Lični podaci korisnika mogu biti objavljeni, tj. opšte dostupni u skladu sa funkcionisanjem sajta, na primjer, prilikom ostavljanja komentara može biti objavljeno ime koje je korisnik naveo, jer se tu radi o dobrovoljnoj aktivnosti na sajtu, a korisnik svojim postupcima daje saglasnost na objavljivanje te vrste.

Zakonske odredbe

Informacije mogu biti dostavljene u cilju sprječavanja prijevara ili drugih protivpravnih radnji, kao i u ostalim slučajevima predviđenim zakonom, ukoliko zakonodavstvo to zahtijeva.

Radi pružanja usluga, izvršavanja obaveza

Korisnik je saglasan da lični podaci mogu biti dostavljeni trećim licima u cilju pružanja usluga koje su naručene putem sajta ili izvršavanja drugih obaveza prema korisnicima. U takva lica, na primjer, spadaju kurirske službe, poštanske službe, službe koje se bave prijevozom robe i drugi.

Servisi drugih organizacija koji su postavljeni na sajtu

Na sajt mogu biti postavljeni formulari drugih organizacija koji prikupljaju lične podatke, i u tom slučaju se prikupljanje, čuvanje i zaštita ličnih podataka korisnika vrši od strane drugih organizacija u skladu sa njihovom politikom privatnosti.

Prikupljanje, čuvanje i zaštita podataka koji su dobijeni od strane drugih organizacija vrše se u skladu sa datom politikom privatnosti.

Na koji način štitimo vaše podatke

Mi preduzimamo odgovarajuće mjere bezbjednosti za prikupljanje, čuvanje i obradu prikupljenih podataka u cilju njihove zaštite od neovlašćenog pristupa, izmjena, objavljivanja ili uništavanja, ograničavamo pristup ličnim podacima našim zaposlenima, saugovaračima i agentima, konstantno poboljšavamo načine prikupljanja, čuvanja i obrade podataka, uključujući i fizičke mjere bezbjednosti, u cilju borbe protiv neovlašćenog pristupa našim sistemima.

Vaša saglasnost sa datim uslovima

Korišćenjem ovog sajta dajete svoju saglasnost sa datom politikom privatnosti. Ukoliko niste saglasni sa datom politikom, molimo vas da ne koristite naš sajt. Dalje korišćenje sajta od vaše strane nakon unošenja izmjena u datu politiku smatraće se kao vaša saglasnost sa datim izmjenama.

Odricanje od odgovornosti

Politika privatnosti ne odnosi se ni na koje druge sajtove, niti se može primjeniti na veb-sajtove trećih lica, na kojima se može spominjati naš sajt i na kojima postoje linkovi ka našem sajtu, kao ni na linkove sa ovog sajta ka drugim sajtovima na Internet mreži. Mi ne snosimo odgovornost za postupke drugih veb-sajtova.

Izmjene u politici privatnosti

Imamo pravo da prema svom nahođenju i u bilo kom trenutku ažuriramo datu politiku privatnosti. U tom slučaju ćemo postaviti obavještenje na stranicama našeg sajta. Naša preporuka korisnicima je da redovno provjeravaju odeljak u donjem dijelu sajta pod nazivom „Politika obrade ličnih podataka“ kako bi bili u toku sa svim izmjenama u vezi sa tim na koji način štitimo podatke korisnika koje prikupljamo.

Korišćenjem sajta saglasni ste da preuzmete na sebe odgovornost za periodično upoznavanje sa politikom privatnosti i izmjenama koje su u nju unijete.

Закрыть меню