EKONOMIČNOST

  • Рубрика записиKorisni tekstovi

UPOREĐIVANJE GRIJANJA POMOĆU TEPLOCERAMIC RADIJATORA SA GRIJANJEM NA GAS

EKONOMIČNOST

U cilju upoređivanja koristili smo iste polazne podatke:

Vrsta grijanja – osnovno grijanje.

Temperatura vazduha napolju u zimskom periodu iznosi -5 °C (prosječna temperatura).

Temperatura vazduha u prostoriji +21-23 °C.

Karakteristike kuće: kuća od cigle, površine 100 m2, zid od 1,5 opeke, visina plafona 2,5 m, dvostruki prozori.

Grijanje pomoću Teploceramic radijatora.

Potrošnja električne energije za zagrijavanje 1 m2 površine pomoću panela iznosi 50W. To je norma za zagrijavanje prostorije sa manjim toplotnim gubicima.

Izračunavamo potrošnju: 50W/m2 x površina kuće x 8 radnih sati dnevno (toliko vremena rade radijatori na osnovu polaznih podataka) x 30 dana = potrošnja električne energije. Samo da pomnožimo sa tarifom.

Grijanje na gas.

Za zagrijavanje pomoću kotla na gas koriste se statistički podaci za 5 kuća površine od po 100 m2. Prosječna mjesečna potrošnja iznosi 400 m3 (za 7 mjeseci, odnosno za period od oktobra do kraja aprila).

400 m3 x tarifa = troškovi zagrijavanja prostorije pomoću kotla na gas.

UPOREĐIVANJE INFRACRVENOG KERAMIČKOG PANELA TEPLOCERAMIC SA KONVEKCIJSKIM GRIJANJEM

EKONOMIČNOST

Osnovna razlika između Teploceranic grijanja i konvekcijskog grijanja je u principu rada.

Polazni podaci za upoređivanje:

Vrsta grijanja – osnovno grijanje.

Karakteristike prostorije: izolovani zidovi, visina plafona do 3 m, dvostruki prozori.

Teploceramic radijatori.

Infracrveni paneli zagrijavaju zidove i predmete u prostoriji. Električna energija koju troši panelni radijator u potpunosti se koristi za zagrijavanje prostorije i ljudi, putem prijenosa toplote do površine predmeta. Nakon zagrijavanja, radijator se povremeno uključuje, samo da bi održao temperaturu, a zidovi čuvaju toplotu.

Konvekcijsko grijanje.

Konvektori zagrijavaju vazduh. Tople vazdušne mase se podižu ka plafonu, hladne mase se spuštaju, zato je temperatura kod plafona veća nego temperatura dole. Zbog toga je vama hladno, a topli vazduh se skuplja kod plafona. Zbog svojih svojstava, vazduh se brzo ohlađuje. Zato se konvektor često uključuje da bi se u prostoriji održala potrebna temperatura. Osim toga, topli vazduh izlazi napolje kroz ventilaciju – na taj način bukvalno zagrijavate ulicu, a ne svoju kuću. Znači da trošimo uzalud 25% više električne energije.

UPOREĐIVANJE SA DRUGIM VRSTAMA GRIJANJA

Slične rezultate u smislu efikasnosti i ekonomičnosti dobićemo kod upoređivanja infracrvenih radijatora i ostalih vrsta grijalica. Ukupni rezultati su prikazani u sljedećoj tabeli:

  Teploceramic radijator Kotao na gas, električni kotao, kotao na čvrsto gorivo Uljani radijator Konvektorski radijator
CIJENA OPREME   $   $$$   $ $  
MJESEČNI TROŠKOVI   $   $$$ $$$$  $$$$
DIZAJN I DIMENZIJE

★★★
 

 

★★


★★
EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST I BEZBJEDNOST  
★★★
 
★★

★  
 
GARANCIJA 5 godina 1 godina 1 godina 1 godina
RADNI VIJEK 30 godina 15 godina 15 godina 15 godina
SIGURNOST I DUŽI RADNI VIJEK  
★★★
 
★★
 
★  
 
★  

Ako izaberete infracrveni keramički Teploceramic radijator kao dodatno ili osnovno grijanje, imaćete:

• Kvalitetni radijator po prihvatljivoj cijeni.

• Uštedu električne energije.

• Infracrveni radijator koji istovremeno služi kao detalj enterijera.

• Isceljiteljsko dejstvo stone terapije.

• Vazduh u prostoriji zasićen kiseonikom, bez stranih mirisa.

• Brzu montažu.

• Bez potrebe za ishodovanjem dozvole.

Закрыть меню